به گزارش مرزداران ؛ در راستای اشوب در امریکا و اغتشاشات خیابانی مردم پایگاه خبری تحلیلی مرزداران با مشارکت مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج استان اذربایجان غربی اقدام به تولید پوستر کرد .

آشوبی که در کنگره آمریکا به راه افتاد پیش‌زمینه‌هایی گسترده دارد. کارنامه دولت ترامپ اما به رغم این آشوب شاید که با یک دستاورد ناخواسته برای دمکراسی آمریکا همراه شود. شکاف در جامعه آمریکا اما کار بایدن را آسانتر نمی‌کند.

میت رامنی، سناتور جمهوریخواه که از ابتدا مخالف ترامپ بود در جلسه پس از آشوب در کنگره، سخنی گفت که جز واقعیت نبود: «این اتفاقات حاصل جریحه‌دارشدن غرور مردی خودمحور و خودبین بود که دو ماه آزگار هوادارانش را عامدانه با اطلاعات نادرست اغوا کرد و شورشی که به راه افتاد سلسله‌‌جنبانش کسی نبود، جز رئیس جمهور آمریکا.»