به گزارش مرزداران؛ در پی انفجار یک خانه صبح امروز در ماکو بر اثر نشت گاز و بر اثر موج انفجار ساکنین شهرک ولیعصر و محله فرمانداری ماکو با صدای انفجار این خانه ، از خواب بیدار شدند .

موح این انفجار که تا دو کیلومتر خانه های اطراف را لرزاند باعث مصدومیت پسر بزرگ خانواده با سوختگی شدید و ویران شدن منزل گردید به صورتی که انفجار در طبقه دوم رخ داده و طبقه اول نیز ویران گردیده است .
لازم به ذکر میباشد ساکنین این منزل در طبقه پایین ساکن بوده و فقط پسر مجرد این خانواده شب را در طبق بالا خوابیده است .