افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

آغاز هفته دولت در ماکو

۰۲شهریور
غبار روبی مزار شهدا

غبار روبی مزار شهدا

به مناسبت اغاز هفته دولت مراسم غبار روبی مزار شهدا با حضور شورای اداری شهرستان ماکو برگزار شد .