افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

اداره اب و فاضلاب ماکو

۱۲تیر
بهره مندی 8500 نفر جمعیت روستایی از آب شرب سالم

بهره مندی 8500 نفر جمعیت روستایی از آب شرب سالم

رئیس امور آب و فاضلاب ماکو گفت : با اتمام همه پروژه های ابرسانی ۸۵۰۰ نفر جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهد شد لذا با افتتاح قسمتی از این پروژه در هفته دولت۶۵۰۰ نفر جمعیت روستایی و  با افتتاح قسمت دیگر پروژه در دهه فجر ۲۰۰۰ نفر جمعیت روستایی از اب شرب سالم بهره مند خواهند شد .