افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

استکبار جهانی برای اینکه امنیت داخلی ایران را برهم زند از هر حربه ای استفاده میکند

۰۶مهر
استکبار جهانی برای اینکه امنیت داخلی ایران را برهم زند از هر حربه ای استفاده میکند

استکبار جهانی برای اینکه امنیت داخلی ایران را برهم زند از هر حربه ای استفاده میکند

امام جمعه ماکو گفت : استکبار جهانی نمیداند که این نهال انقلاب با خون هزاران شهید آبیاری شده و امسال چهلم سالگرد پیروزی انقلاب را جشن خواهیم گرفت و دشمن باید بداند که با این کارها به اهداف خود دست پیدا نخواهد کرد .