افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

اطلاح طلبها

۲۳مهر
عصبانیت اصلاح طلب‌ها

عصبانیت اصلاح طلب‌ها

عصبانیت اصلاح طلبها از حضور رئیسی در کنار مردم و ترس از مقایسه با دولت روحانی !