افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

افتتاح طرح مرمت و مقاوم سازی منازل روستایی

۰۳شهریور
افتتاح طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی

افتتاح طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی

طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی همزمان با اغاز هفته دولت با حضور مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید .