افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

افتتاح فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو

۲۹آبان
افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو

افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو

فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و پیمانکاری شرکت چینی AVIC با حضور وزیر نیرو افتتاح شد .