افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

افتتاح پروژه بهسازی و اسفالت محور قره تپه – رند

۱۷بهمن
افتتاح پروژه بهسازی و اسفالت محور قره تپه – رند

افتتاح پروژه بهسازی و اسفالت محور قره تپه – رند

مراسم افتتاح پروژه بهسازی و اسفالت محور قره تپه – رند با حضور مسئولین در روستای قره تپه ماکو برگزار شد.