افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

اهدای بسته های آموزشی ، تحصیلی و فرهنگی به دانش آموزان روستاهای محروم

۲۷مهر
اهدای بسته های آموزشی ، تحصیلی و فرهنگی به دانش آموزان روستاهای محروم

اهدای بسته های آموزشی ، تحصیلی و فرهنگی به دانش آموزان روستاهای محروم

۳۰۰ بسته آموزشی ،تحصیلی و فرهنگی به همت فرهنگی اجتماعی سپاه شهرستان ماکو در بین دانش آموزان روستاهای محروم و مرزی شهرستان توزیع گردید.