افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

بخشدار ماکو

۰۵شهریور
افتتاح بازسازی قنات خاتون کهریز روستای آداغان ماکو

افتتاح بازسازی قنات خاتون کهریز روستای آداغان ماکو

قنات خاتون کهریز روستای آداغان ماکو به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولین به بهره برداری رسید .