افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

بروکراسی های اداری مانعی برای سرمایه گذاران در منطقه است

۲۴اردیبهشت
بروکراسی های اداری مانعی برای سرمایه گذاران در منطقه است

بروکراسی های اداری مانعی برای سرمایه گذاران در منطقه است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد گفت : منطقه آزاد ماکو به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک و نزدیکی به کشور های همسایه و بازارهای اروپا همچنین وجود نیروی کار، مزایای و مشوق های منطقه آزاد ، بهترین مکان برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بخصوص صنعت پوشاک است.