افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

بعد از قلم علما خون شهدا می باشد که بر جامعه بیداری، بصیرت و آگاهی میدهد

۲۳اسفند
بعد از قلم علما خون شهدا می باشد که بر جامعه بیداری، بصیرت و آگاهی میدهد

بعد از قلم علما خون شهدا می باشد که بر جامعه بیداری، بصیرت و آگاهی میدهد

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماکو گفت : عزت و اقتدار امروز در نظام جمهوری اسلامی از آن مردم است ، تفکر شهید تفکر ایات خداوند می باشد لذا بعد از قلم علما این خون شهدا است که به جامعه بیداری ، خط بصیرت و آگاهی میدهد .