افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

تازه کند ، میلان ، حسو شیری ،شاطر ، محمد آباد و تخته دوزی

۰۵شهریور
افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای ماکو

افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای ماکو

گاز رسانی به 6 روستای تازه کند ، میلان ، حسو شیری ،شاطر ، محمد آباد و تخته دوزی به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولین افتتاح شد .