افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

تصویب قانون شهدای جهادگر

18آذر
تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس

تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس

قانون شهید خوانده شدن جهادگران فوت شده در اردوهای جهادی در مجلس تصویب شد