افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 27 May , 2024

تمام قشر جامعه باید برای پیشرفت علم در کشور تلاش کنند

۲۳آذر
تمام قشر جامعه باید برای پیشرفت علم در کشور تلاش کنند

تمام قشر جامعه باید برای پیشرفت علم در کشور تلاش کنند

امام جمعه موقت ماکو گفت : قرنها ایران اسلامی سربلند زندگی کرده است اما در این برهه از زمان یک مقدار از پیشرفت علمی عقب مانده ایم و لازمه آن این است تمام قشر جامعه تلاش برای افزایش علم کنند .