افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

جشنواره بازیهای بومی محلی دانش آموزان عشایر و روستایی استان در ماکو

۰۷اردیبهشت
عشایر میراث داران بزرگ این سرزمین می باشند

عشایر میراث داران بزرگ این سرزمین می باشند

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در جشنواره بازیهای بومی محلی دانش آموزان عشایر و روستایی استان گفت: خانواده‌ها و مربیان به عنوان عناصر تاثیرگذار در زندگی کودکان در شاداب سازی اینده آنها نقش ایفا می کنند.