افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 July , 2024

جلسه توجیهی هیئت های عزاداری در ماکو

۲۵شهریور
جلسه توجیهی هیئت های عزاداری در ماکو

جلسه توجیهی هیئت های عزاداری در ماکو

جلسه توجیهی هیئت های عزاداری به حضور مسئولین ، مادحان و روسای هیئت های عزاداری در دفتر امام جمعه شهرستان ماکو برگزار شد .