افزونه پارسی دیت را نصب کنید Thursday, 20 June , 2024

حذف شرط: افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو با حور وزیر نیرو افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو با حضور وزیر نیرو

۲۹آبان
افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو

افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو

فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی منطقه ازاد ماکو به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و پیمانکاری شرکت چینی AVIC با حضور وزیر نیرو افتتاح شد .