افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

حماسه 9 دی بصیرت عاشورایی میباشد که چشم دشمنان را کور کرد

۰۷دی
حماسه 9 دی بصیرت عاشورایی میباشد که چشم دشمنان را کور کرد

حماسه 9 دی بصیرت عاشورایی میباشد که چشم دشمنان را کور کرد

امام جمعه ماکو گفت : فتنه در بستر جامعه کفر و شرک ایجاد نمیشود بلکه در این بستر انقلاب و تحول شکل میگیرد اما فتنه در جامعه اسلامی شکل میگیرد لذا وقتی دشمنان نتوانستند حاکمیت اسلامی را از بین ببرند در قالب فتنه سعی در براندازی حکومت کردند.