افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

حوزه علمیه امام خمینی شهرستان ماکو

۲۹اسفند
عدالت در صدر هدفهای اولیه همه ادیان الهی است
مدیر حوزه علمیه امام خمینی(ره) ماکو :

عدالت در صدر هدفهای اولیه همه ادیان الهی است

مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره)شهرستان ماکو : عدالت در صدر هدفهای اولیه همه ادیان الهی است و در جمهوری اسلامی دارای همان شأن و جایگاه می باشد لذا این کلمه مقدس درهمه زمانها بوده اما فقط در حکومت حضرت ولیعصر(عج) بصورت کامل میسر خواهد شد .