افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 28 May , 2024

خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق در عرصه اطلاع رسانی هستند

۱۴مرداد
خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق در عرصه اطلاع رسانی هستند

خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق در عرصه اطلاع رسانی هستند

امام جمعه ماکو گفت : رشد و توسعه فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در اگاهی رسانی به مردم است .