افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

دادستان شهرستان ماکو

۰۵تیر
کشف ۲۰۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در سه ماهه اول سال ۹۷

کشف ۲۰۰ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در سه ماهه اول سال ۹۷

دادستان شهرستان ماکو گفت : در شش ماهه دوم سال ۹۶ ، ۸۰ کیلو از انواع مواد مخدر کشف شده است و در سه ماهه اول سال ۹۷ در ماه اول 130 کیلوگرم و در 2 ماه دوم هفتاد کیلوگرم که جمعا 200کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف شده است .