افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 19 May , 2024

دانش آموزان با استعداد کم برخوردار

۲۴بهمن
بسته حمایت تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار منطقه آزاد ماکو توزیع شد

بسته حمایت تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار منطقه آزاد ماکو توزیع شد

بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بسته حمایتی شامل کیف و نوشت افزار توسط سازمان منطقه آزاد ماکو بین دانش آموزان با استعداد کم برخوردار مدارس منطقه آزاد ماکو توزیع شد.