افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 27 May , 2024

دیدار با خانواده شهید اکبر حسنی آغبلاغ

۲۳دی
دیدار با خانواده شهید اکبر حسنی آغبلاغ

دیدار با خانواده شهید اکبر حسنی آغبلاغ

مدیر عامل سازمان منطقه ازاد و رئیس بنیاد شهید ماکو با هیئت همراه با خانواده شهید اکبر حسنی آغبلاغ دیدار کردند .