افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 April , 2024

دیدار با خانواده شهید عبدالوهاب راسق قزلباش

۲۳دی
دیدار با خانواده شهید عبدالوهاب راسق قزلباش

دیدار با خانواده شهید عبدالوهاب راسق قزلباش

مدیر عامل سازمان منطقه ازاد و رئیس بنیاد شهید ماکو با هیئت همراه در اقدامی با خانواده شهید عبدالوهاب راسق قزلباش دیدار کردند .