افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 22 June , 2024

دیدار با خانواده شهید محرم مختاری اقدم

۰۳خرداد
 دیدار با خانواده شهید محرم مختاری اقدم

 دیدار با خانواده شهید محرم مختاری اقدم

مسئولین شهرستانی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر با خانواده شهید محرم مختاری اقدم دیدار کردند .