افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

رئیس اداره ابخیز داری ماکو

۱۵بهمن
افتتاح سد آبخیز داری قلیش لانمیش ماکو

افتتاح سد آبخیز داری قلیش لانمیش ماکو

سد آبخیز داری قلیش لانمیش ماکو با حضور فرماندار ،امام جمعه و اعضای شورای اداری افتتاح و به بهره برداری رسید.