افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

راهپیمایی کاروان خادمین مسجد مقدس جمکران در بازرگان

۲۶تیر
راهپیمایی کاروان خادمین مسجد مقدس جمکران در بازرگان /غدیر خم یک ولایت الهی است
در ماکو برگزار شد:

راهپیمایی کاروان خادمین مسجد مقدس جمکران در بازرگان /غدیر خم یک ولایت الهی است

کاروان خادمین مسجد مقدس جمکران با در دست داشتن پرچم به نام 14 معصوم فاصله بین موکب گل نرگس بازرگان تا مسجد جامع این شهر را راهپیمایی کردند .