افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

رسانه های معاند

۲۹مهر
اتهام امنیتی کردن کشور ،از جمله اهداف استکبار جهانی و رسانه های معاند است
امام جمعه ماکو :

اتهام امنیتی کردن کشور ،از جمله اهداف استکبار جهانی و رسانه های معاند است

مام جمعه ماکو در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه گفت : امروز از جمله‌ی اهداف استکبار جهانی آمریکا، که رسانه‌های معاند و پیاده نظام دشمن نیز آن را دنبال می‌کند، اتهام امنیتی کردن کشور است. این موضوع در بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم آمده بود .