افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 27 May , 2024

رمز پیروزی انقلاب وحدت ، اتحاد و همبستگی می باشد

۲۸دی
رمز پیروزی انقلاب وحدت ، اتحاد و همبستگی می باشد

رمز پیروزی انقلاب وحدت ، اتحاد و همبستگی می باشد

امام جمعه ماکو گفت : از بزرگترین دستاورد های انقلاب وحدت اتحاد و همبستگی است که رمز پیروزی انقلاب است لذا اگر میخواهیم انقلاب تداوم پیدا کند باید اتحاد ،انسجام و همدلی در بین مردم و مسوولین باشد.