افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 July , 2024

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ماکو

۱۳آبان
مراسم تجمع سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ماکو
در ماکو برگزار شد:

مراسم تجمع سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ماکو

یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم و با شعار های ضد استکبار جهانی در مقابل مسجد حضرت ولیعصر (عج) ماکو برگزار شد .