افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

روستای دانالوی ماکو

۰۳شهریور
افتتاح طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی

افتتاح طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی

طرح به سازی و مقاوم سازی منازل روستایی همزمان با اغاز هفته دولت با حضور مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید .