افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

روستای هاسون ماکو

۱۹بهمن
سه طرح عمرانی و یک طرح زیرساختی در ماکو کلنگ زنی و افتتاح شد
بمناسبت دهه فجر:

سه طرح عمرانی و یک طرح زیرساختی در ماکو کلنگ زنی و افتتاح شد

سه طرح عمرانی و یک طرح زیرساختی آبخیزداری روستای پره خودک، گازرسانی به روستاهای محور هاسون، ساختمان دهیاری روستای سنگر و پروژه کافوی فیبر نوری شهرک صنعتی ماکو کلنگ زنی و افتتاح شد .