افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

رژه خودرویی دفاع مقدس

۳۱شهریور
رژه خودرویی نیروهای مسلح در ماکو + تصاویر
همزمان با دومین روز هفته دفاع مقدس :

رژه خودرویی نیروهای مسلح در ماکو + تصاویر

همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس رژه خودرویی نیروهای مسلح در ماکو برگزار شد .