افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

رژه خودرویی نیروهاای مسلح در ماکو

12بهمن
رژه خودرویی نیرویی های مسلح در ماکو + تصاویر
همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر :

رژه خودرویی نیرویی های مسلح در ماکو + تصاویر

همزمان با اولین روز دهه مبارک فجر رژه خودرویی نیروهای مسلح در ماکو برگزار شد .