افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

رژه خودرویی نیروهای مسلح

۳۱شهریور
رژه خودرویی نیروهای مسلح

رژه خودرویی نیروهای مسلح

رژه خودرویی نیروی های مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز مسیر ماکو تا بازرگان را طی کردند .