افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 27 May , 2024

رییس اداره گاز ماکو

۰۳اسفند
را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد

را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد

امام جمعه ماکو گفت : مبادا جوانان فریب آدرس‏های غلط دشمن در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور را بخورند لذا را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد

۰۵شهریور
افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای ماکو

افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای ماکو

گاز رسانی به 6 روستای تازه کند ، میلان ، حسو شیری ،شاطر ، محمد آباد و تخته دوزی به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولین افتتاح شد .