افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

رییس سازمان جهانی سوپر ساباکی

۱۰اسفند
مسابقات بین المللی سوپر ساباکی

مسابقات بین المللی سوپر ساباکی

سومین دوره مسابقات بین المللی جام طلایی منطقه ازاد ماکو (سوپر ساباکی ) با حضور 12 کشور جهان و رئیس سازمان جهانی سوپر ساباکی در منطقه ازاد ماکو برگزار شد .