افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

زمین لرزه 5/9 ریشتر خوی

۰۸بهمن
زلزله ای به بزرگی ۵/۹ ریشتری شهرستان خوی را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵/۹ ریشتری شهرستان خوی را لرزاند

زلزله ای به بزرگی5/9 ریشتر در عمق 7 کیلومتری زمین، شهرستان خوی را در آذربایجان غربی لرزاند.