افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

ساسان شرفلو مدیر پژوهش سرای ماکو

۲۶دی
پژوهش سرای ماکو، یکی از مجهزترین ازمایشگاه های نانوی کشور را دارد

پژوهش سرای ماکو، یکی از مجهزترین ازمایشگاه های نانوی کشور را دارد

مدیر پژوهش سرای ماکو گفت : با مرمت و تجهیز پژوهش سرای امام رضا (ع) توسط سازمان منطقه ازاد ماکو، زیرساخت های توسعه دانش بنیان در منطقه ایجاد شده و این پژوهش سرا به یکی از مجهزترین آزمایشگاه های نانوی کشور تبدیل شده است .