افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح

۰۳آذر
امروز مانند دوران دفاع مقدس باید توانمندی های جوانان در فضای مجازی منسجم شود
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

امروز مانند دوران دفاع مقدس باید توانمندی های جوانان در فضای مجازی منسجم شود

سردار شکارچی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس نیز ظرفیت و توانمندی جوانان ساماندهی شد، باید مانند همان دوران توانمندی جوانان امروز نیز در حوزه فضای مجازی یکپارچه و منسجم شود.