افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

سرهنگ حسین عظیمی

۰۳فروردین
اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور

اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور

مراسم بدرقه کاروان راهیان نور برادران شهرستان ماکو در سپاه پاسداران شهرستان ماکو برگزار شد .