افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

سل کانتر پیشرفته در بازرگان

۰۴آبان
دستگاه سل کانتر پیشرفته در آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت بازرگان راه اندازی شد

دستگاه سل کانتر پیشرفته در آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت بازرگان راه اندازی شد

با مساعدت  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو ، دستگاه سل کانتر آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت بازرگان به ارزش تقریبی 3 میلیارد و 400 میلیون ریال خریداری و راه اندازی شد.