افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج

۱۰آبان
سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج
در آذربایجان غربی؛

سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج

مرحله استانی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج ۱۲ تا ۱۴ آبان در ارومیه برگزار می‌شود.