افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

سپاه اسداران انقلاب اسلامی ماکو

۰۳آذر
رزمایش اقتدار بسیج در ماکو
در ماکو برگزار شد:

رزمایش اقتدار بسیج در ماکو

همزمان با هفته بسیج، رزمایش اقتدار بسیجیان ماکو با حضور پرشور بسیجیان در سالن 9 دی سپاه اسداران انقلاب اسلامی ماکو برگزار شد.