افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

شروع ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

10آذر
شروع ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

شروع ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

روند ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ماکو در حوزه انتخابیه ماکو ، شوط، پلدشت و چالدران رسماً آغاز گردید .