افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

شروع مرحله دوم بیماری یابی کرونا ویروس از طریق شناسایی موارد سرپایی در ماکو

۳۱فروردین
شروع مرحله دوم بیماری یابی کرونا ویروس از طریق شناسایی موارد سرپایی در ماکو

شروع مرحله دوم بیماری یابی کرونا ویروس از طریق شناسایی موارد سرپایی در ماکو

رئیس شبکه بهداشت و درمان ماکو : احتمال افزایش آمار مبتلایان قطعی به کرونا ویروس در ماکو وجود دارد .