افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

شرکت فکا

۲۷مرداد
آغاز تولید روزانه ۱۲۰ تن شیر دام سنگین در منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک

آغاز تولید روزانه ۱۲۰ تن شیر دام سنگین در منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک

پروژه بزرگ دامپروری و صنایع لبنی ۱۰ هزار راس دام سنگین ارس دام آرشام، با ۱۱۷ هکتار مساحت از پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی برخوردار و فاز اول آن به پایان رسیده است .

۲۰مرداد
آغاز تولید روزانه 120 تن شیر دام سنگین در منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک

آغاز تولید روزانه 120 تن شیر دام سنگین در منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک

پروژه بزرگ دامپروری و صنایع لبنی ۱۰ هزار راس دام سنگین ارس دام آرشام، با 117 هکتار مساحت از پیشرفت فیزیکی 36 درصدی برخوردار و فاز اول آن به پایان رسیده است .