افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

ششمین نمایشگاه توانمندی بانوان منطقه ازاد ماکو

۲۹آذر
ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه آزاد ماکو + تصاویر

ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه آزاد ماکو + تصاویر

ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه ازاد ماکو در نمایشگاه بین المللی منطقه ازاد ماکو برگزار شد .